Stichting De Kattenhulpdienst 
 


De Kattenhulpdienst

De Kattenhulpdienst is een organisatie die zich sinds 1997 in Limburg inzet voor katten in nood, met name voor zwerfkatten en hun verwilderde soortgenoten. Veel van deze katten leiden een hard bestaan en zijn genoodzaakt zelf voor eten en beschutting te zorgen. U kunt zich voorstellen dat ze ziek kunnen worden, honger hebben, te jong zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen of in een noodsituatie kunnen verkeren.
 
Bij weer of geen weer en vaak tot in de late avonduren gaat een deel van de vrijwilligers van de hulpdienst op pad om de verwilderde katten de helpende hand te reiken. Anderen zetten zich enthousiast in als gastgezin en verzorgen (wees) kittens of tijdelijk in opvang zijnde katten die extra zorg nodig hebben. 

Alvorens te werk te gaan zal er eerst een inschatting gemaakt moeten worden hoe er het beste gehandeld kan worden. Dit kan immers per situatie en per dier verschillen.
 
Een belangrijk onderdeel van de kattenhulp is de aanwas onder de verwilderde katten terug te dringen. Immers niet geboren betekent ook geen onzekere toekomst. De volwassen dieren worden - vaak pas na herhaalde pogingen - ingevangen en voor neutralisatie (sterilisatie c.q. castratie) naar de dierenarts gebracht. Hier worden ze na de operatie weer opgehaald en zijn ze voor herstel een aantal dagen bij De KHD te gast.
 
Daarna worden ze weer teruggebracht naar de plek waar ze werden aangetroffen. Dit is hun territorium waar ze zich meestal het beste thuisvoelen. Plaatsing in een huisgezin is gezien hun verwilderd karakter niet wenselijk.
 
Het invangen en de tijdelijke gevangenschap erna zijn natuurlijk hoogst onplezierig voor de kat en dit brengt voor het dier de nodige stress met zich mee. Door rekening te houden met de angst en zorgvuldig te werk te gaan kan deze stress zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Katten die in bos of veld rondzwerven en die, na een melding, worden ingevangen, worden niet teruggeplaatst. Voor hen wordt een passende oplossing gezocht, aangezien ze op deze locaties weinig goede toekomstmogelijkheden hebben. 
Ook katten met een handicap worden meestal niet teruggezet. Ze zijn namelijk niet altijd in staat om voor zichzelf te zorgen. We laten hen niet aan hun lot over, maar zoeken ook hier naar een passende oplossing.

Reeds geboren katjes, welke nog jong genoeg zijn om aan de huiselijke sfeer te wennen, worden tijdelijk opgevangen in gastgezinnen, waar ze op een deskundige manier worden gesocialiseerd. Daarna worden ze doorgeplaatst naar een blijvend en goed tehuis.
 
Zieke katten worden van medicijnen voorzien of, indien nodig, ingevangen en voor onderzoek naar een dierenarts gebracht. Is behandeling zinvol en mogelijk, dan wordt hiervoor gekozen. In een enkel geval zal, in het belang van de kat, voor euthanasie moeten worden gekozen.
 
Op diverse plaatsen waar katten zijn teruggeplaatst, zijn schuilplekken ingericht voor de koude winternachten en worden de dieren dagelijks (bij)gevoerd.

Ter plekke, telefonisch of via de pers wordt gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies gegeven aan burgers en/of instanties.

Niets van deze website mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting De Kattenhulpdienst.
H.K. 2005-2024

Voeg deze site toe aan mijn favorieten!